งานทำบุญครบรอบวันละสังขาร หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

“การระลึกถึงและตอบแทนพระคุณของหลวงพ่อท่าน ทำได้โดยการปฏิบัติตามคำสอน ของท่าน และสานต่องานต่างๆ ที่หลวงพ่อได้กระทำไว้”

11 พฤศจิกายน ของทุกปี วันนี้ทำบุญครบรอบวันละสังข ารหลวงพ่อทูล และ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน "กองทุนพระปัญญาพิศาลเถร" จัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์น้อม บูชาคุณของพระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ) เพื่อดำเนินงานตามความดำริของท่าน ที่มีความเมตตาสงเคราะห์เยาวชนที่มีความประพฤติดี ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสที่ดีในอนาคต

“ทุนนี้เป็นทุนของหลวงพ่อทูล เป็นสิริมงคล ขอให้ลูกหลานใช้ทุนนี้เพื่อ ความเป็นมงคลแก่ตนเองทุนนี้อาจไม่ได้มากมายนัก แต่อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจที่จะส่งเสริมให้ทำความดีต่อ ไป”
ตัดตอนจากโอวาทของพระอาจารย์ไชยา ที่มอบให้กับเยาวชนผู้รับทุน

 

ร่วมทำบุญสมทบทุนการศึกษาได้ที่  
"กองทุนมรดกธรรมหลวงพ่อทูล (วัดป่าบ้านค้อ)"   431-0-35644-3

คลิก.ชมรูปกิจกรรม
แชร์