อัตโนประวัติ พระอาจารย์ทูล พิมพ์ครั้งแรก

 

หนังสืออัตโนประวัิติ โดยหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เขียนขึ้นจากคำขอร้องของคณะศิษย์ เล่าเรื่องราวความเป็นอยู่และแนวการปฏิบัติของหลวงพ่อ และมีอุบายธรรมแทรกไว้ในบทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้วิจารณญาณนำอุบายปัญญาที่มีประโยชน์ และถูกกับจริตนิสัยตนเอง เพื่อนำมาปฏิบัติให้รู้เห็นจริงตามสัจธรรม