โกรธแล้วไง

 

...หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมเทศนาของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ที่แสดงไว้ ณ สวนมะม่วง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2542 เป็นการอบรมนักปฏิบัติ ทั้งนักบวชและฆราวาสกว่าร้อยคน หนังสือเล่มนี้จะเป็นแผนที่ที่ดี มีข้อมูลพร้อมที่สุดเล่มหนึ่ง ที่จะพาให้นักปฏิบัติเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย