กาลามสูตร

ในทุกยุคทุกสมัย มนุษย์ย่อมมีความเชื่อตามความเห็นของตัวเองโดยขาดเหตุผล ในสมัยพระพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดกลุ่มกาลามชน เพื่อให้เขา่เหล่านั้นได้เปลี่ยนความเชื่อถือในเหตุผลที่ถูกต้่อง หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายขยายข้อความออกไป เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากขึ้น และชี้แนะในเรื่องความเชื่อผิดๆ ให้เกิดความชัดเจน