ภัยธรรมชาติ

สถานการณ์โลกในปัจจุบัน มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก มีแนวโน้มที่มีความรุนแรงมากขึ้น ภัยที่ยังไม่เกิดขึ้นก็กำลังจะ่เกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นไปตามธรรมชาติในตัวมันเอง ผู้มีปัญญาย่อมไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท ใช้เวลาที่มีอยู่สร้างบุญกุศลตัวเองไว้ให้มาก