รู้ใจ

ความคิดมาจากความเห็น  ความคิดของวันนี้หรือวันหน้า ก็จะไม่ต่างอะไรกับความของวันวาน ตราบใดที่ความเห็นยังเป็นความเห็นแบบเดิมๆ  รู้ไหมว่าใจดวงนี้  สอนได้  เรียนรู้ได้  ทีละเล็กทีละน้อย  ความเห็นผิดก็จะค่อยๆเปลี่ยนไป  และในที่สุดชีวิตก็จะแตกต่างไป จากชีวิตเมื่อวันวาน