สองใจ

ใจหนึ่ง คือ ใจที่คุ้นเคย รู้จักดี  ส่วนอีกใจ ก็เป้นใจที่เสน่ห์ อิสระ เมื่อจะต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียว ก็คงไม่พ้น"รักพี่แต่เสียดายน้อง" สองจิตสองใจ  ถ้าหากข้อมูลเพียงพอ การตัดสินใจเลือกเพียงหนึ่งก็จะง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านั้นก็มีอยู่ในตัวเราทั้งหมด  พลิกเข้าไปดูในเล่ม หลวงพ่อทูลได้บอกวิธีการหาข้อมูลนั้นๆ จากนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านเอง แล้วล่ะว่า  จะเลือกพี่ คือ อยู่เหมือนเดิม ใจดวงเดิมที่คุ้นชิน หรือเลือกน้อง คือ ทางเดินใหม่ที่จะต่างจากเดิม ที่สุขบ้างทุกข์บ้าง   ไปสู่ชีวิตใหม่ที่สุขสงบ  ไม่สร้างโทษภัยทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง