แต่งใจ

เราจะแต่งใจที่เคยเป็น เคยคิด เคยเชื่อ ที่ทำให้เราเป็นทุกข์มาโดยตลอดนี้เสียใหม่ อย่างไร โปรดติดตามได้จาด "แต่งอย่างไร..จะให้เธอรู้"