งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

          ในช่วงเทศกาลมาฆบูชาของทุกปี มีการจัดงานปฏิบัติธรรมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน มีพุทธศาสนิกชนหลายหมื่นคน มาร่วมบำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมีในกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น บวชชีพราหมณ์ ถือศีลปฏิบัติภาวนา ฟังธรรมเทศนา ตั้งโรงทาน ร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียนในวันมาฆบูชา พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จุดพลุและโคมประทีปตระการตา

 
.
 
รูปพิธีเปิดงานสรงน้ำฯ 
    - ชุด1 - ชุด2 - ชุด3
รูปพิธีสรงน้ำฯ
    - ชุด1 
รูปพระเถระที่มาในงาน
    - ชุด1
รูปงานทักษิณานุปาทาน
    - ชุด1 - ชุด2 
รูปการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากร.ร.ต่างๆ
    - ชุด1 - ชุด2 - ชุด3 - ชุด4 - ชุด5 - ชุด6
    - ชุด7 - ชุด8 - ชุด9 - ชุด10 - ชุด11
รูปพิธีเวียนเทียน
    - ชุด1 - ชุด2 
รูปจุดพลุปล่อยโคมลอย
    - ชุด1 - ชุด2 - ชุด3 
รูปโรงทานต่าง ๆ
    - ชุด1 - ชุด2 - ชุด3 
รูปเตรียมงาน
    - ชุด1 - ชุด2 - ชุด3 - ชุด4 - ชุด5ชุด6
    - ชุด7
ดูรูปกิจกรรมในงานอีกมาก
.
  กำหนดการและแผ่นพับงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ  
....
.
  วิดีโองานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ  
....
.