การร่วมทำบุญ

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในรายการต่างๆ สามารถโอนเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้

ที่ ชื่อบัญชี เลขที่
1 วัดป่าบ้านค้อ 431-1-02103-8
2 พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ 431-1-16614-1
3 กองทุนมรดกธรรมหลวงพ่อทูล (วัดป่าบ้านค้อ) 431-0-35644-3
4 ทุนสงฆ์อาพาธ วัดป่าบ้านค้อ 431-0-23463-1
5 กองทุนเผยแผ่ธรรมะ วัดป่าบ้านค้อ 431-0-14981-2
6 สถานีวิทยุชุมชน วัดป่าบ้านค้อ 431-0-29833-8
7 ทุนการศึกษาพระปัญญาพิศาลเถร 431-0-30083-9

เมื่อโอนเงินกรุณาแจ้งวัดป่าบ้านค้อ  หรือแฟ๊กซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่วัด  หรือส่ง email มาที่  watpabankoh@gmail.com

"บุญกุศลใดที่ท่านได้บำเพ็ญ ขอท่านจงอิ่มเอิบใจ เบิกบานในธรรม
ธรรมใดที่ท่านควรรู้ควรเห็น ขอท่านจงมีปัญญาญาณ รู้แจ้งด้วยเทอญ"
 
   
แชร์