วัดป่าบ้านค้อ

พระครูปิยสีลาจารย์ (หลวงพ่อไชยา อภิชโย)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ

เมตตาแสดงธรรมในงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 25 วันมาฆบูชา 2565

แบ่งปันหน้านี้…