วัดป่าบ้านค้อ

พระครูสุนทรวุฒิธรรม

วัดป่าดอนบ้านเทือน อุดรธานี

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *