วัดป่าบ้านค้อ

รวมพระธรรมเทศนา

ของ

พระปัญญาพิศาลเถร

(หลวงพ่อทูล  ขิปปปัญโญ)

วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…