วัดป่าบ้านค้อ

รวมพระธรรมเทศน์ ของ

พระครูปิยสีลาจารย์

(หลวงพ่อไชยา  อภิชโย)

เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ

Playlist

18 Videos

แบ่งปันหน้านี้…