วัดป่าบ้านค้อ

21 ก.พ. 2567

พระราชวชิรโสภณ

(หลวงปู่หลอ นาถกโร)

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 27

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…