วัดป่าบ้านค้อ

23 ก.พ. 2567

พระพรหมวชิรดิลก (ทป.จภ.๙ ธ)

วัดป่าแสงอรุณ ของแก่น

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 27

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…