วัดป่าบ้านค้อ

21 ก.พ. 2567

พระครูสุนทรวุฒิธรรม

(หลวงพ่อสนอง ชินวํโส)

วัดป่าดอนบ้านเทือน อุดรธานี

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 27

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…