วัดป่าบ้านค้อ

19 ก.พ. 2567

พระครูสังฆรักษ์ศีลธรรม

(หลวงตาพร วิมโล)

วัดป่าเคียนพิงธรรมเจดีย์

งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 27

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…