วัดป่าบ้านค้อ

20 ก.พ. 2567

พระครูเมตตากิตติคุณ

วัดป่าสันติกาวาส  อุดรธานี

เมตตาแสดงธรรมในงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 27

 ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…