วัดป่าบ้านค้อ

23 ก.พ. 2567

พระครูสุนทรพัฒนกิจ

(พระอาจารย์คำเตียง สุมังคโล)

วัดป่าบ้านกลาง จังหวัดศรีสะเกษ

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 27

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…