วัดป่าบ้านค้อ

สาระสำคัญดั้งเดิม “วันสงกรานต์”

พระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ

โดย พระครูปิยสีลาจารย์

(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

23 เมษายน 2567

วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี