วัดป่าบ้านค้อ

แผนผังเส้นทางและอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในวัดป่าบ้านค้อ

5 ศาลาเอนกประสงค์

ภายในศาลาเอนกประสงค์

6 อาคารสำนักงาน

7 กุฏิเจ้าอาวาส

8 โรงครัวกลาง

10 อาคารที่พัก 3 ชั้น

11 กุฏิรองรับพระเถระ

12 ศาลาธรรมสภา

ภายในศาลาธรรมสภา

แบ่งปันหน้านี้…