วัดป่าบ้านค้อ

รวมพระธรรมเทศนา

พระปัญญาพิศาลเถร

(หลวงพ่อทูล  ขิปปปัญโญ)

วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เลือก Listen in browser เพื่อฟังในหน้าเว็บ  หากต้องการดาวน์โหลดให้กดที่ ลูกศรลง 

แบ่งปันหน้านี้…