วัดป่าบ้านค้อ

รวมพระธรรมเทศนา

ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาแสดงธรรม

ในงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พระครูปภัศรสิริคุณ วัดทุ่งห้วยทราย อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พระครูพิพัฒนธรรมาจาร วัดนาโพธิ์ หนองคาย เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พระครูปิยสีลาจารย์ (พระอาจารย์ไชยา อภิชโย) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พระราชวชิรธรรมากร (หลวงพ่อคำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พระครูสุนทรพัฒนกิจ วัดป่าบ้านกลาง ศรีสะเกษ เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา จภ.9 ธ วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พระครูปิยสีลาจารย์(หลวงพ่อไชยา อภิชโย) วัดป่าบ้านค้อ เมตตาแสดงธรรมในงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 24 วันมาฆบูชา 2564 https://youtu.be/FU0GJaIJigw?si=uUKC7AgegYIwEQbK

พระราชวชิรธรรมากร(หลวงพ่อคำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม อุดรธานี เมตตาให้โอวาท ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ปี 2564 ณ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 26 กุมภาพันธ์ 2564  

พระครูปิยสีลาจารย์(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)  วัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมในงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 23/2562

แบ่งปันหน้านี้…