วัดป่าบ้านค้อ

พระครูปิยสีลาจารย์(หลวงพ่อไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ

เมตตาแสดงธรรมในงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 24 วันมาฆบูชา 2564

แบ่งปันหน้านี้…