วัดป่าบ้านค้อ

24 ก.พ. 2567

พระครูพิพัฒนธรรมาจาร

วัดนาโพธิ หนองคาย

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 27

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…