วัดป่าบ้านค้อ

พระราชวชิรธรรมากร(หลวงพ่อคำสด อรุโณ)

วัดป่าบ้านเพิ่ม อุดรธานี

เมตตาให้โอวาท ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ปี 2564

ณ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

26 กุมภาพันธ์ 2564

 
 

แบ่งปันหน้านี้…