วัดป่าบ้านค้อ

พระราชวชิรธรรมากร (หลวงพ่อคำสด อรุโณ)

วัดป่าบ้านเพิ่ม อุดรธานี

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…