วัดป่าบ้านค้อ

พระราชวชิรโสภณ

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม(ุถ้ำพวง) สกลนคร

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…