วัดป่าบ้านค้อ

“ปัญญา เมตตา”

พระอาจารย์ไชยา อภิชโย

กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พระนักเผยแผ่จาก 12 ประเทศ

14 ม.ค. 2567

แบ่งปันหน้านี้…