วัดป่าบ้านค้อ

พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา จภ.9 ธ

วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…