วัดป่าบ้านค้อ

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า

“นาค”

ณ วัดป่าบ้านค้อ

(วิดีโอการมาเข้านาค เพื่อซ้อมขานนาค 

และฝึกหัดปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 

ประจำปี 2567)

แบ่งปันหน้านี้…